Lasteaiad

Lasteaiad ja -hoiud on avatud. Selgita lapsele eakohaseid hügieenireegleid: miks on oluline tihti käsi pesta ja neid mitte suhu panna. Lasteaeda on oodatud ainult täiesti terved lapsed.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Kuidas vähendatakse laste ja töötajate nakatumisohtu?

 • Lasteaedade ja -hoidude töötajatel on soovitatav end vaktsineerida. 
 • Vaktsineerimata töötajatel on soovitatav kanda maski. 
 • Üritustel, kus ei ole võimalik distantsi hoida, samuti olukordades, kus puutuvad kokku erinevate rühmade lapsed, soovitame kanda maski kõikidel täiskasvanutel
 • Järgida tuleb hügieeninõudeid ning ruume regulaarselt tuulutada.  
 • Kui võimalik, tuleks laste üleandmine korraldada õues ning leida koostöös peredega sobivad lahendused esmakordselt lasteaeda või -hoidu tulevate laste toetamisel lasteaia või -hoiuga kohanemisel.
 • Õpeta lapsele hügieeni olulisust ja kätepesu. Ole eeskujuks ja selgita eale kohaselt, miks on oluline tihti käsi pesta ja neid mitte suhu panna. Sellega aitad tagada esmatähtsate hügieeninõuete täitmise ja muuta lapse lasteaias viibimise turvalisemaks.
 • Lasteaeda on lubatud vaid terved lapsed, vanemad ja töötajad. Kui laps on haige – köhib ja on nähtavalt nohune, saadetakse ta koju.
 • Hingamisteede viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik, üldine halb enesetunne, ebatavaline väsimus) tekkimisel iseendal või lapsel jääge koju.
 • Lasteaiad tegutsevad tavapäraselt, kuid rühmade ja töötajate vahelised kontaktid on piiratud, et maandada viiruse leviku riske rühmade vahel.
 • Kui su pere jääb eneseisolatsiooni, hoia ka laps kodus. Kui perest keegi haigestub koroonasse, anna sellest lasteaiale teada.
 • Karantiinis olemise ajaks saad võtta haiguslehe.

 • Kui lapsel diagnoositakse koroona, peab ta jääma koju. Tervenemise kinnitab ja karantiini lõpetab arst. 

Kas kohatasu peab maksma, kui jätta laps kontaktide vähendamiseks koju?

 • Juhul, kui lapsevanem loobub koroonaviiruse leviku ennetamiseks lasteaia või -hoiu teenusest ja hoiab lapsi kodus, soovitatakse lasteaial loobuda kohatasu rakendamisest või kohaldada selle perioodi eest väiksemat kohatasu. Lõpliku otsuse kohatasu suuruse kohta kehtestab siiski iga lasteaia pidaja
 • Kui lasteaiakohta või lapsehoiuteenust ei ole võimalik kasutada või lasteaed on suletud, ei ole lasteaial õigust selle perioodi eest kohatasu võtta.
 • Kui lasteaed või selle rühm suletakse, teavitatakse sellest ka lapsevanemaid.

Õueskäik ja üritused

 • Nakkusohu vältimiseks soovitatakse lastel ja õpetajatel viibida võimalikult palju õues, mistõttu pane lapsele lasteaeda kaasa ilmastikukindel riietus.
 • Eri rühmade omavahelisi kokkupuuteid välditakse ka õuealal.
 • Üritused ja huvitegevus võivad toimuda, rakendades erinevaid ohutusmeetmeid. 
 • Ürituse korraldamisel kaalutakse selle olulisust ja vajalikkust ning üritusi, väljasõite ja ekskursioone korraldatakse rühmade kaupa. 

Vaktsineerimata töötajad lasteaias? 

 • Meie ümber on inimesi, kes ei ole veel jõudnud end vaktsineerida, ei saa seda teha tervislikel või muudel isiklikel põhjustel.  
 • Juhul, kui lasteaia pidaja on koostanud sellekohase riskianalüüsi, peavad täielikult vaktsineerimata iga päev lasteaias viibivad töötajad peavad ohutuse tagamiseks tegema regulaarselt antigeeni kiirtesti. 
 • Kiirtesti ei pea tegema vaktsineerimata töötaja, kes esitab tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi varem saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti negatiivse tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures. 
 • Kui vaktsineerimata töötaja töötab mitmes laste- või haridusasutuses, peab ta testimise korralduse ja tõendamise iga asutusega eraldi kokku leppima. 
 • Vaktsineerimata töötajatel soovitatakse kanda maske isegi siis, kui üldist maskide kandmise kohustust ei ole.

Viimati uuendatud 19.11.2021