Eestist välismaale reisimine

Riigid võivad uute viirustüvede leviku piiramiseks lühikese etteteatamisega kehtestada haiguse levikut takistavaid meetmeid. Hoia end nii enne reisi kui reisil olles regulaarselt kursis asukohariigi reeglite ja piirangutega, jälgides Reisi Targalt ning Välisministeeriumi uudiseid.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Mida on hea teada välisreisi planeerimisel?

 • Riigid võivad muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi väga lühikese etteteatamisega. Enne reisile minekut tutvu reisipiirangutega lehelt Reisi Targalt, Euroopa Liidu ReOpen portaalist ja detailselt sihtriigi välisesindusest.
 • Registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et sind saaks võimalikest kriisidest teavitada.
 • Järgi terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga.
 • Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (sh COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral).
 • Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega.
 • Reisil olles vii end kurssi arstiabi võimalustega.  
 • Viiruskahtluse korral helista perearsti nõuandeliinile. Välismaalt helista telefonile +372 6346 630. Kogenud meedikud, perearstid ja pereõed nõustavad ööpäev läbi, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. 
 • Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, viiruskahtluse korral võta ühendust oma perearstiga.

  Milline koroonatest on reisimiseks sobiv?  

  • Reisimiseks on vaja alati teha tasuline test, mida saab teha Eesti erinevates piirkondades asuvates testimispunktides.
  • Testi tulemused väljastatakse peale proovi andmist testi teostajaga kokkulepitud viisil ja on Eesti isikukoodiga inimestele nähtavad digilugu.ee keskkonnas ning rakenduses testi.me, kus saab endale tasuta sertifikaadi genereerida.
  • Kui sul endal ei ole võimalik digitaalset testi tõendit genereerida, väljastab testi teostaja reisimiseks sobiva tõendi. 
  • Perearsti ja lähikontaktse saatekirja alusel testi tegemine on inimese jaoks tasuta ja testi kulu katab riik, mistõttu ei ole selle testi tulemusega reisile minek lubatud. Piiril on võimalik kontrollida, kas reisile mineja on testi eest tasunud ise või kasutanud perearsti saatekirja.
  • Kui oled lähikontaktsena teinud kümnendal päeval koroonatesti ja selle tulemus on negatiivne, saad ka seda kasutada reisile minekuks.
  • Samuti, kui naased välisriigist ja teed kaks koroonatesti eneseisolatsiooni lühendamiseks, siis saad viimast testi kasutada välisriiki tagasi minekuks (st reisieelse negatiivse testina).

  Kuidas saada arstiabi Euroopas?

  • Kergemate terviseprobleemide korral on võimalik saada esmast meditsiinilist nõu helistades Eesti perearsti nõuandeliinile, mis töötab ööpäevaringselt ja pakub abi nii eesti kui ka vene keeles. Haigestumise või õnnetusjuhtumi korral tuleks võtta ühendust oma lähedastega ja seejärel kindlustusega. Konsul saab vajadusel anda nõu, kust saada asukohariigis vajalikku arstiabi ning abivajaja palvel teavitada juhtunust isiku lähedasi Eestis. 

  • Enamikus Euroopa riikides osutatakse Eesti ravikindlustusega inimesele vajalikku arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate inimestega (sh osutatakse abi ka koroonaviiruse puhul). 

  • Vajalik arstiabi tähendab seda, et sul tekkis välisriigis viibides ootamatu terviserike, mille ravimiseks on vaja arstiabi (mitte sa ei läinud spetsiaalselt ravi saamise eesmärgil välisriiki). 

  • Arstiabi saamiseks pöördu riiklikku raviasutusse arsti juurde, sest Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult riiklikusse süsteemi kuuluvates raviasutustes. 

  • Võta kaasa isikut tõendav dokument ja Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Kui sul ei ole kumbagi, pead haiglasse või arsti juurde sattumise korral kohe taotlema Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi. 
  • Vajamineva arstiabi puhul tuleb sul endal maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu), samuti riikidevaheline transport jm, mida ei korvata. 

  • Välisriiki reisimisel on alati  mõistlik omada meditsiiniabi kaitsega reisikindlustust, mis katab kõik võimalikud kulutused ootamatule arstiabile.  

  • Kui sul on nii Euroopa ravikindlustuskaart kui ka reisikindlustus, väljastatakse sulle  arve vaid omavastutustasude kohta, mille saad omakorda esitada erakindlustusfirmale. 

  Viimati uuendatud 16.11.2021