Kui töötajad on kodukontoris

Kaugtöö nõuab nii töötajatelt kui tööandjatelt tavapärasest erinevat lähenemist: korralikud ja turvalised töövahendid, kokkulepitud virtuaalsed töökeskkonnad, regulaarne suhtlemine ja ühine meelelahutus aitavad uues olukorras juurutada sama eduka rutiini kui koos töökohal töötamine.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Töökeskkond ja -vahendid

 • Kodustes tingimustes on töötajatele vaja töövahendeid ja turvalisi ligipääse tööks vajalikele keskkondadele. 

 • Pikaajalise kodutöö puhul on hea, kui võimaldad kodukontorisse viia ka töötooli, monitori jm töövahendeid. 

 • Kui töötajal tuleb hakkama saada laste ja pereelu keskel, tuleb mõista, aktsepteerida ja toetada, et lapsed võivad mõneks ajaks muutuda koosolekute osaks. 

 • Võimalusel leppige kokku töötajale sobivad tööajad, puhkuse kasutamine väljaspool graafikut või võimalus erandkorras kontoris tööd teha. 

Küberturvalisus

Mõtle hoolikalt läbi, vajadusel pea nõu spetsialistiga ja juhenda töötajaid, kuidas kaugtöö tingimustes nii inimeste kui ka ettevõtte andmeid kaitsta, sealhulgas 

 • millist äritarkvara ja videorakendusi kasutatakse;  

 • mida tuleb silmas pidada, et salasõnad oleks hästi hoitud ning ka hästi koostatud ja neid vahetataks piisavalt sageli; 

 • et nutiseadmed ja arvutid oleksid kaitstud viirusetõrjega; 

 • et kodune WiFi-võrk oleks võõra sissetungija eest kaitstud;  

 • et andmete jagamisel mõeldaks selle vajalikkusele ja turvalisusele.  

Eesmärgid, prioriteedid, aja planeerimine

Töötaja töölainel püsimiseks peab ta mõistma, millised on talle seatud ootused ja eesmärgid. Leppige need ühiselt kokku, pange kirja ja vaadake teatud regulaarsusega üle, kui kaugele on ühe või teise asjaga jõutud.

Iga tööandja jaoks on oluline, et kliendid oleksid hoitud ja töö tähtaegselt tehtud. Osadele inimestele sobib kodutöö paremini, sest puuduvad kontorile omased segavad faktorid, ent teiste jaoks võib olla kodus töötamine keerulisem ja produktiivsus langeb (nt väikeste lastega pered, kontoritoa puudumine jmt).

Selleks, et töötaja püsiks töölainel ja fookus selge, tasub uusi ülesandeid jagades leppida kokku konkreetsed tähtajad.

Kommunikatsioon

 • Töötajate õigeaegne ja piisav informeeritus on nii kriisisituatsioonis kui kaugtöö korral väga oluline. Mõelge läbi, kas ja kuidas infovahetust tihendada, et töötajad oleksid ebastabiilsel ajal kursis, kuidas ettevõttel läheb, millised on prioriteedid ja mis on fookuses. 

 • Samuti on oluline võimalikult aus ja avatud info ettevõtte finantsilise toimetuleku ning selle kohta, kas ja kuidas turuolukord võib ettevõtet mõjutada. 

 • Koosolekutel on töötajatel  hea võimalus olulistel teemadel kaasa rääkida ja küsimusi küsida. Koosolekute korralduse poolelt on soovitav töötajatel hoida kaamerad sees, et tekiks reaalsem ühes nö „ruumis“ olemise tunne. 

Emotsionaalne tugi

 • Kaugtöö ajal on töötajatega kontakti hoidmine ja suhtlemine väga tähtis. Tööandjana võiksite oma töötajatega suhelda vähemalt kord nädalas ning lisaks töistele teemadele tunda huvi ka töötajate üldise toimetuleku, rõõmude ja murede vastu.  

 • Kuula ja märka töötaja muresid ning  jälgi stressitaset. Aeg-ajalt on hea lihtsalt küsida, kuidas kaugtöö sujub ja kas töömaht tundub jõukohane. 

 • Seeläbi tekib parem arusaamine, kuidas töötajal tegelikult läheb, millised tööülesannete täitmist häirida võivad mured on tekkinud ja kuidas  neid lahendada. 

 • Töötajate kaasamiseks, meeskonnavaimu ja ühtekuuluvustunde hoidmiseks on hea korraldada ühiseid koosviibimisi nii vabas õhus kui virtuaalselt. 

Viimati uuendatud 08.10.2021