Kodust töötamine

Kaugtöö nõuab nii töötajatelt kui tööandjatelt tavapärasest erinevat lähenemist: korralikud ja turvalised töövahendid, kokkulepitud virtuaalsed töökeskkonnad, regulaarne suhtlemine ja ühine meelelahutus aitavad uues olukorras juurutada sama eduka rutiini kui koos töökohal töötamine.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Milles peab kaugtöö puhul tööandjaga kokku leppima?

Kaugtööd saab teha üksnes töötaja ja tööandja kirjalikul  kokkuleppel. Selguse huvides võiks kokkulepe sisaldada näiteks järgmist:

 • Kuidas toimub tööülesannete andmine ja täitmise kontrollimine ning suhtlus tööandja ja kolleegidega?
 • Milline on kaugtöötaja tööajakorraldus? Kas ja kuidas saab tööandja jälgida tööajast kinnipidamist?
 • Kas ja millal eeldatakse töötaja kohalolekut töökohas?
 • Kas ja millal peab teavitama tööandjat kaugtööle minekust?
 • Milliseid kohandusi vajab töötaja töökoht?
 • Kuidas toimub töövahendite (nt arvuti, printer) paigaldus ja hooldus? Kuidas toimub töövahendite tagastamine töösuhte lõppemisel?
 • Kas ja milliseid andmekaitse ja muid turvanõudeid peab töötaja kaugtööd tehes järgima?
 • Kuidas tagab töötaja tööandja vara säilimise?
 • Kas ja mil määral hüvitab tööandja kaugtöö tegemisega seonduvad kulud (nt paberikulu, internetiühendus).
 • Millistel tingimustel võivad töötaja ja tööandja kaugtöö tegemise lõpetada? Näiteks kui kodukontoris esinevad ajutised töö tegemist takistavad asjaolud (ehitusmüra), kas teed ajutiselt tööd töökohal?

Kuidas teha kaugtööd turvaliselt ja vastutustundlikult?

 • Olgugi, et tööandja vastutab töötaja töökeskkonna eest ka kaugtööd tehes, peab ka töötaja ise panustama, et töökeskkond oleks ohutu. Räägi tööandjaga läbi, kas tohid viia ajutiselt kaugtöökoha oma töötooli, monitori, laualambi vm.  

 • Kaugtöö tegemise asukoht võib olla määratlemata, ent kui lepid konkreetse asukoha tööandjaga kokku (nt kodu), siis pead koha muutumisel (nt maakodu) samuti tööandjaga kokkuleppe saavutama. 

 • Mõtle läbi võimalikud küberohud ja -riskid. Kasuta pahavarakaitse vahendeid, paigalda õigeaegselt vajalikud tarkvarauuendused, kasuta tugevaid paroole ning kahetasemelist autentimist. Tööd tee eelkõige ettevõtte sülearvutiga, mille turvameetmed on suure tõenäosusega paremad kui isiklikul arvutil. Küsi tööandjalt, millised on teie ettevõtte elementaarsed küberhügieeninõuded, et saaksid kõik riskid miinimumini viia. 

 • Kui vajad töötamiseks ligipääsu ettevõtte süsteemidele, rakendustele või spetsiifilistele programmidele, kasuta tööandja VPN lahendust. Turvaliselt ja mugavalt saad  töökaaslastega dokumente jagada ja neile kõikjalt ligi pääseda pilverakenduste abil, kui need on teie ettevõttes võimaldatud. 

 • Kui puutud oma töös kokku tundlike või delikaatsete andmetega, ära unusta enne dokumentide saatmist neid krüpteerida. 

 • Kodus töötades on soovitav kasutada interneti püsiühendust. Kui samal ajal on kaugtööl mitu pereliiget ja lisaks kasutavad internetti ka lapsed,  tasub ühenduse kiirus üle vaadata ja vajadusel  seda suurendada. 

Kuidas tagada paroolide turvalisus?

 • Kaugtööl olles on paratamatult vajalik end eri veebilehtedel ja töökeskkondades sisse logida, kasutades selleks sageli parooli.
 • Kui erinevaid autentimist nõudvaid kohti on palju, võib tekkida kiusatus kasutada  ühtainust (ja võimalikult lihtsat) parooli igal pool – nii isiklikes kui tööalastes tegevustes. Kindlasti ei ole see mõistlik, sest kui peaks juhtuma, et ühest keskkonnast paroolid lekivad, on haavatavad ka kõik teised keskkonnad, kus sama parooli kasutad.  

Kasuta paroolihaldurit

 • Üks võimalus kasutada erinevates kohtades eri paroole nii, et sa ei pea ise pikki paroole meeles pidama, on kasutada paroolihaldurit.  

 • Paroolihaldureid on mitmeid erinevaid ning neid saab kasutada tasuta (nt LastPass, Keepass, 1Password). 

 • Paroolihaldurit kasutades pead meeles pidama vaid ühte pikka parooli oma paroolihalduri jaoks. 

Kasuta mitmetasandilist autentimist

 • Hea abimees oma kontode turvalisuse tagamiseks on mitmetasandiline autentimine.,

 • Mitmetasandilise autentimise puhul pead oma identiteeti tõestama kahel või rohkemal moel (nt sisse logides küsib seade nii su parooli kui ka sõnumina saadetavat koodi). See tähendab, et isegi kui keegi saab kätte sinu parooli (õngitsuse, pahavara või varem lekkinud paroolide kaudu), ei saa ta sinu meilikontole sisse ilma sinu telefonis oleva koodita. 

 • Näiteks kui tahad lugeda kirju oma Gmaili postkastist, ei pea sa iga kord oma koodi sisestama. Küll aga tuleb seda teha siis, kui sa ise või keegi teine soovib sinu meilikontole ligi pääseda ebatavalisest asukohast või mõnest seadmest, mida sa tavapäraselt ei kasuta.  

Viimati uuendatud 08.10.2021