Töökohal töötamine

Viiruste leviku ennetamiseks on jätkuvalt olulised erinevad ettevaatusmeetmed: võimalusel kaugtöö eelistamine, töötajate füüsilise kokkupuute vähendamine, ruumide regulaarne õhutamine, kohtumiste ja koosolekute korraldamine virtuaalsetes kanalites jpm. Haigena tuleb jääda koju.

Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Kuidas ohutult töötada?

 • Ole teadlik oma tööga kaasnevatest riskidest ja ohtudest ning võta ise vastutus nende maandamiseks, et püsida terve. Tee tööandjale ettepanekuid töö ohutumaks korraldamiseks, sest sina tunned oma töö eripärasid ja võimalusi kõige paremini. 

 • Kasuta isikukaitsevahendeid (nt kanna maski või kata nina ja suu näiteks visiiriga), kui viibid samas ruumis koos inimestega, kellega sa igapäevaselt kokku ei puutu. Kasutatud ühekordne mask viska kohe pärast kasutamist prügikasti. 

 • Järgi hügieenireegleid, pestes käsi sooja voolava vee all vähemalt iga kahe tunni järel ning kasuta desinfitseerimisvahendeid (nt koosoleku- või puhkeruumides). 

 • Kasuta tööandja poolt töökoha riskianalüüsis ette nähtud isikukaitsevahendeid, nt mask, visiir, kindad vms.  

 • Koosolekutel osalemiseks eelista virtuaalseid kanaleid. Kui see pole võimalik, hoia teiste osalejatega distantsi, kanna maski või kata nina ja suu. 

 • Ohutuse tagamiseks lepi töökaaslastega kokku ühiskasutatavate olmeruumide kasutusajad (nt vahetustega lõunal käimine või kohvipausid). Aita kaasa ülerahvastatuse vältimisele. 

 • Võimalusel väldi töövahendite jagamist. Soovitav on korraldada töö nii, et sama töövahendit ja tööpinda kasutab ainult üks inimene. Puhasta oma töövahendeid ja -pindu regulaarselt. 

 • Kui su töö eeldab vältimatut välislähetust või otsustad minna puhkusereisile, tutvu sihtkohas kehtivate reeglitega ja sellega, milliseid piiranguid pead tagasi jõudes järgima.  

 • Kasuta mobiilirakendust HOIA. 

Kuidas toimida, kui jään haigeks?

 • Ära mine haigena tööle! 

 • Kui haigestud tööl, anna sellest viivitamatult oma juhile teada ja mine koju. 

 • Kui haigestud töövälisel ajal, jää koju. 

 • Võta ühendust oma perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe osas. 

 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et informeeriksid ka tööandjat, kui COVID-19 diagnoos leiab kinnitust. 

 • Mõtle läbi, kellega olid enne haigeks jäämist ja kuni kaks päeva enne seda lähikontaktis ning milliseid töövahendeid või ruume kasutasid. Terviseamet informeerib lähikontaktseid ja tööandja saab  korraldada tööruumide puhastamise ja desinfitseerimise. 

Kuidas toimida, kui olen lähikontaktne?

 • Lähikontaktne oled, kui olid COVID-19 haigega kontaktis vähemalt 15 minutit ja lähemal kui kaks meetrit. Haige on nakkusohtlik kuni kaks päeva enne ja kuni kümme päeva pärast haigusnähtude tekkimist.  

 • Kui oled lähikontaktne, jää kümneks  päevaks koju eneseisolatsiooni ja oma tervislikku seisundit jälgima.  

 • Kui oled lähikontaktne ja pead jääma eneseisolatsiooni, teavita sellest tööandjat ja lepi kokku, kas võtad haiguslehe, töötad kodust või kasutad puhkust. Tööandjaga kokkuleppel saad oma põhipuhkuse aega muuta.  

 • Terviseamet soovitab lähikontaktsetel teha eneseisolatsiooni lõppemisel PCR test, et avastada võimalik asümptomaatiline haigestumine. 

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktsed, kes on : 

 • COVID-19 haiguse vastu täielikult vaktsineeritud ja viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui aasta:; 

 • COVID-19 haiguse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud; 

 • vaktsineerituga võrdsustatud ehk COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. 

Kas välislähetusest saab keelduda?

 • Välislähetuse vältimatuse otsuse ja sellega kaasnevate riskide hindamise peab tegema tööandja. 

 • Sul on õigus keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu sinu või  teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid. 

 • Seega, kui leiad, et sead välislähetusse minekuga ohtu oma elu või tervise, on sul õigus minekust keelduda. 

 • Kui sind välislähetusse saadetakse, peab tööandja tagama, et välislähetuses viibimise ajal oleksid olemas vajalikud isikukaitsevahendid (nt mask, desinfitseerimisvahendid jne). Lähetuse ajal järgi sihtkohas kehtivaid reegleid. 

Viimati uuendatud 08.10.2021