COVIDi tõendite kontrollimine

Koroonaviiruse nakatumise leviku tõkestamiseks on üritustele, kogunemistele, vaba aja ja sporditegevuste läbiviimisele, toitlustus- ja kaubandusettevõtetele, samuti reisimisele kehtestatud nakkusohutuse kontrollimise nõue. See tähendab, et üritustel või tegevustes osalejad ning reisile minejad peavad esitama kehtiva COVIDi tõendi. QR-koodiga tõendeid tuleb kontrollida digitaalselt, et veenduda nende ehtsuses.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Tõendit on vaja kontrollida

Enamike korraldatud tegevuste puhul, näiteks: 

 • avalikel koosolekutel 
 • konverentsidel 
 • teatrietendustel 
 • kontsertidel, sh kirikukontsertidel 
 • kinos 
 • sportimisel, treenimisel 
 • spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel 
 • noorsootöös ja huvitegevustes 
 • huvihariduses, täiendkoolitustel ja -õppes 
 • toitlustuskohas söömisel 
 • meelelahutusteenustel 
 • ööklubis, kasiinos, piljardisaalis 
 • laste mängutubades 
 • piirmäärast suurema osalejate arvuga jumalateenistustel 
 • muuseumites ja näitusesaalides 
 • veekeskustes, ujulates, saunades, spaades 
 • jne 

COVIDi suhtes kontrollitud avalikus ruumis peavad tõendi esitama kõik kliendid või osalejad alates 18. eluaastast. 

12–17-aastased (kaasa arvatud) noored peavad samuti esitama tõendi. Vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval kehtib alaealistele üritustele ja tegevustele pääsemiseks ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. 

Alaealised ei pea COVIDi tõendit esitama huvihariduses ja - tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel. 

Tõendit ei ole vaja kontrollida

Kaubandus- ja teenindusasutustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes, kus ei ole mõistlik tõendit kontrollida, näiteks:

 • poodides
 • apteekides
 • telekommunikatsiooni ettevõtte või panga teenindussaalides 
 • postkontorites
 • raamatukogudes 
 • politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides 
 • jne


Lisaks ei tule tõendit kontrollida: 

 • piiramata territooriumiga väliüritustel
 • ühistranspordis 
 • jumalateenistustel ja muudel avalikel usutalitustel, kus siseruumides osalejate arv ei ole suurem kui 50 inimest (välitingimustes 100) või on ruumi täitumus kuni 50 protsenti

NB! COVIDi suhtes kontrollimata avalikus siseruumis tuleb kanda maski alates 12. eluaastast. 
 

Kuidas COVIDi tõendit kontrollida?

QR-koodiga tõendeid tuleb kontrollida digitaalselt, et veenduda nende ehtsuses. COVIDi tõendite kontrollimiseks on vaja internetiühendust ja nutiseadet, milles on kaamera sisse lülitatud ning selle kasutamine lubatud. Tõendi kontrollimise rakendus töötab enamlevinud veebibrauserites (Chrome, Edge, Firefox, Safari). 

 • Mine veebilehele kontroll.digilugu.ee. Võid aadressi brauseris sisse trükkida või tavapärase QR-koodi lugejaga lugeda tõendi allosas olevat väikest QR-koodi. 
 • Vajuta nuppu „Alusta tõendi kontrollimist“ ning loe veebilehel oleva skaneerijaga tõendi ülaosas olevat suurt QR-koodi. 
 • Ekraanile kuvatakse tõendi kehtivus ning andmestik. 
 • Kontrolli kas tõendil ja tõendi esitaja isikut tõestaval dokumendil on samad andmed.  
 • Kui andmed klapivad ning tõendi esitaja nakkusohutus on tuvastatud, lubatakse tal osa võtta üritusest või tegevusest. 

Millised COVIDi tõendid sobivad?

 • Kontrollitud tegevustes osalemiseks sobib vaktsineerimistõend või läbipõdemise tõend. Seda võib näidata nii digitaalselt nutiseadmes kui ka väljaprindituna paberil. 

 • Tõendiks võib olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

 • COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimist saab tõendada ka paberkandjal kollase vaktsineerimispassiga. 

Tõendite kehtivusajad

 • COVIDi läbipõdemise tõendi saab inimene luua 11. päevast alates proovi andmisest ja tõend kehtib pool aastat positiivsest testist alates. Seejärel peaksid end ühe doosiga vaktsineerima ning pärast seda hakkab kehtima vaktsineerimistõend.  

 • Digitaalse vaktsineerimistõendi saab inimene luua kohe, kui vaktsineerimise kohta on tervise infosüsteemi saabunud immuniseerimise teatis. Tõend kehtib sellest hetkest alates 12 kuud.  

 • Digitaalse COVIDi testitõendi saab luua pärast testi tulemuse saabumist patsiendiportaali ning see kehtib PCR testi puhul 72 tundi, antigeeni kiirtesti puhul 48 tundi alates testi andmisest.

Viimati uuendatud 22.11.2021