COVIDi tõendite loomine ja kasutamine

EL digitaalne COVIDi tõend võimaldab Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineeritutel, negatiivse testi andnutel või haiguse läbipõdenutel seda tõendada. Tõendi saab endale tasuta luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee.
COVIDi tõend on paljudel üritustel ja tegevustes osalemise eelduseks. Tõendite ehtsust ja kehtivust peab kontrollima korraldaja.
EL digitaalset COVIDi tõendit aktsepteerivad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

COVIDi vaktsineerimistõend

 • Euroopa Liidu digitaalne vaktsineerimistõend võimaldab Eestis Sars-Cov-2 viiruse vastu vaktsineeritul tõendada tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud ja tervise infosüsteemi kantud  vaktsineerimise tõesust. 

 • Lisaks isikuandmetele on tõendil number;  haigus, mille vastu vaktsineeriti; toimeaine; immuunpreparaat; vaktsiini müügiloa hoidja; manustamise kordus; immuniseerimise kuupäev ja riik, kus immuniseeriti. Samuti ka tõendi väljaandja andmed. 

 • Tõendit saab näidata nutiseadmest digitaalselt või paberile prindituna. Sobib ka paberkujul immuniseerimispass, mille saad soovi korral tervishoiuteenuse osutajalt.  

 • Tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.  

 • Vaktsineerimistõend kehtib 12 kuud. 

 • Digitaalse tõendi saab luua iga inimene, kellele on tehtud COVID-19 vaktsineerimine, mille kohta on tervise infosüsteemis immuniseerimise teatis.  

 • Tõendil olevaid andmeid saad vaadata ja endale tõendi luua ning juba loodud kehtivaid tõendeid  patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Samast saad tõendi ka endale alla laadida.    
  1.    Sisene digilugu.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga  
  2.    Vajuta vasakul nupule „EL digitaalsed COVID tõendid“ 
  3.    Vajuta nupule „Alusta EL digitaalse COVID tõendi loomist“ 
  4.    Vali lehe all rippmenüüst tõend, mida soovid luua ja nuppu „Edasi“ 
  5.    Salvesta või prindi tõend.  

 • Tõendi saad luua kohe pärast seda kui vaktsineerija on vastava informatsiooni kandnud tervise infosüsteemi. Andmed vaktsineerimise kohta peab tervishoiuteenuse osutaja edastama tervise infosüsteemi ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on immuniseerimise teatise enda infosüsteemis kinnitanud. 

 • Juhul, kui COVID tõendi loomise valikut rippmenüüs ei ole, pole immuniseerimise info tõenäoliselt veel tervise infosüsteemi jõudnud. Varu veidi kannatust või võta ühendust tervishoiuasutusega, kus sind vaktsineeriti.  

 • Enne 10. juunit 2021 patsiendiportaalis loodud vaktsineerimise tõendid tuleks patsiendiportaalis asendada uue standardi alusel loodud tõendiga. Selleks tuleb patsiendiportaalis www.digilugu.ee luua endale uus tõend. Uus tõend vastab automaatselt uutele nõuetele.  

 • Lisaks digitaalsele COVIDi tõendile saab üritustel ja tegevustes osalemiseks ning toitlustusasutuste külastamiseks kasutada ka teisi samaväärseid tõendeid, millega on võimalik tõendada enda vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust. 

 • Vaktsineerituse tõendamiseks sobib ka paberkandjal kollane immuniseerimispass, mille väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja.  

 • Kui sul on immuniseerimispass varsemast juba olemas ja soovid sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, võta see vaktsineerimisele kaasa. Siis saab tervishoiuteenuse osutaja teha passi vastava sissekande. 

 • Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal.  

 • Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad seda tõendada, esitades: 

- immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL nõuetele vastav COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend); 
- teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud; 
- immuniseerimispassi (mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal). 

 • Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni: 

- haigus, mille vastu immuniseeriti; 
- immuniseerimise kuupäev; 
- immuunpreparaat, mida kasutati; 
- mitu annust on isikule manustatud; 
- tõendi väljastaja andmed. 

 • Eestis aktsepteeritakse kõiki Euroopa Ravimiameti heakskiidu saanud vaktsiine (millel on EL müügiluba).  

 • Lisaks aktsepteeritakse ka neid vaktsiine ja vaktsiiniskeeme, mis Euroopa Ravimiameti heakskiitu veel ei oma, kuid mis on tunnustatud skeem lähteriigis.  

 • Vaktsineerimise tõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, kuid võib sõltuvalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse piirangutest, mille riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon).  

 • Enne reisile minekut kontrolli, millised on sihtriigi nõuded. 

 • Arvesta ka sellega, et kuigi immuniseerimise tõendit saab luua kohe pärast esimese doosiga immuniseerimist, ei pruugi ühe doosiga vaktsineerimine (kahedoosilise vaktsiini puhul) sihtriigis kaasa tuua soovitud erisusi ega vabastusi. 

 • Uuri lisaks, millised on sihtriigi nõuded vaktsineerimise immuunsuse tekkimisele ehk millal loetakse sihtriigis vaktsineerimiskuur lõpetatuks või immuunsus saavutatuks. Näiteks võib olla olukord, kus eneseisolatsioonist vabastuseks peab kahedoosilise vaktsiini teisest doosi manustamisest olema möödunud teatud arv ööpäevi. 

 • Lisaks uuri ja arvesta piirangutega, mille on transpordiettevõtted seadnud oma transiitreisijatele. 

COVIDi läbipõdemistõend

 • Euroopa Liidu digitaalse COVIDi läbipõdemise tõendiga saad tõendada, et oled Sars-Cov-2 haiguse läbi põdenud. Tõendamise aluseks on Eestis Sars-Cov-2 positiivse PCR proovi andmine, mille tervishoiuteenuse osutaja on kandnud tervise infosüsteemi.  

 • Lisaks isikuandmetele on tõendil number; haigus, mille osas testiti; esimese positiivse testi kuupäev; riik, kus testiti; tõendi kehtivusajad. Samuti tõendi väljaandja andmed. 

 • COVIDi läbipõdemise tõend kehtib kuus kuud. 

 • Tõendit saad kasutada COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendamiseks   reisimisel, üritustel või tegevustes, kus osalemiseks tuleb tõendada oma nakkusohutust.  

 • Reisimisel võib läbipõdemistõend olla sõltuvalt sihtriigi nõuetest piirangutest vabanemise aluseks. 

 • Tõendi saad esitada digitaalse dokumendina nutiseadmes (PDF formaadis)või paberkandjal.  

 • Tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.  

 • Tõendi saab iga inimene, kes on andnud positiivse Sars-Cov-2 PCR testi, mis on kantud tervise infosüsteemi.  

 • Oma andmetega saad tutvuda, tõendi luua ja alla laadida patsiendiportaalis www.digilugu.ee).. 

 • Tõendi saab luua 11. päevast alates proovi andmisest ja see kehtib kuus kuud pärast positiivse testi andmist. Seejärel peaksid end ühe doosiga vaktsineerima ning pärast seda hakkab kehtima vaktsineerimistõend.  

COVIDi testitõend

 • EL digitaalne COVIDi testitõend võimaldab Eestis SARS-Cov-2 negatiivse PCR või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti andnutel tõendada oma nakkusohutust. Tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud testi tulemuse kohta saab tõendi luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee

 • Lisaks isikuandmetele on tõendil number;  haigus, mille suhtes testiti;  analüüsi tüüp;  proovi võtmise aeg;  analüüsi tulemus; analüüsi teinud asutus ja riik, kus testiti. Samuti on tõendil selle väljaandja andmed.  

 • Tõendit saad kasutada kas väljaprindi või digitaalse PDF dokumendina nutiseadmes näitamiseks. 

 • Testitõendit saavad (lisaks vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendile) kasutada 12-17aastased (kaasa arvatud) noored üritustel või tegevustes osalemiseks, kus on nõutud COVID tõend.   

 • Kontrollitud üritustel ja tegevustes osalemiseks (sh sportimine, meelelahutus, toitlustusasutuses kohapeal söömine-joomine jne) peab PCR test olema negatiivne ning tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist ning antigeeni kiirtest kuni 48h enne tegevustes osalemist tervishoiuteenuse osutaja poolt. Sobib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtest.

 • Testitõend on abiks ka reisimisel. Kuigi see ei ole aluseks riiki sisenemisel, võib ta olla aluseks riikide poolt teatud piirangutest, nt eneseisolatsioonist vabastamiseks.  

 • Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Lisaks tuleb arvestada sihtriigi nõuetega testi andmise aja kohta. 

 • Tegevuses või üritusel osalemiseks ja toitlustusasutuses viibimiseks võib esitada ka teisi digisertifikaadiga samaväärseid tõendeid (nt paberkandjal immuniseerimispass). 

 • Tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.  

 • Testitõendi saad luua ja alla laadida kohe pärast seda, kui testitulemuse info jõuab saatekirja vastusena tervise infosüsteemi.   

 • Euroopa Liidu nõutele vastava tõendi saad endale ise luua ja sellel oleva infoga tutvuda patsiendiportaalis www.digilugu.ee.   
  1.    Sisene digilugu.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga  
  2.    Vajuta vasakul nupule „EL digitaalsed COVID tõendid“ 
  3.    Vajuta nupule „Alusta EL digitaalse COVID tõendi loomist“ 
  4.    Vali lehe all rippmenüüst tõend, mida soovid luua ja nuppu „Edasi“ 
  5.    Salvesta või prindi tõend.  

 • Juhul, kui COVID tõendi loomise valikut rippmenüüs ei ole, pole tõenäoliselt testitulemuse info tervise infosüsteemi veel jõudnud. Varu veidi kannatust või võta ühendust tervishoiuasutusega, kus end testisid.   

 • Tõend salvestub vaikimisi arvuti või nutiseadme alla laaditud failide kausta.  

Kuidas luua testimise, vaktsineerimise või läbipõdemise tõend?

Iseendale 

Covid tõendi saad endale ise luua ja sellel oleva infoga tutvuda patsiendiportaalis www.digilugu.ee.  

 • Sisene digilugu.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga  
 • Vajuta vasakul nupule „EL digitaalsed COVID tõendid“ 
 • Vajuta nupule „Alusta EL digitaalse COVID tõendi loomist“ 
 • Vali lehe all rippmenüüst tõend, mida soovid luua ja nuppu „Edasi“ 
 • Salvesta või prindi tõend.  

Juhul, kui tõendi loomise valikut rippmenüüs ei ole, pole tõenäoliselt tõendi jaoks vajalik info tervise infosüsteemi veel jõudnud. Varu kannatust või võta ühendust teenust osutanud tervishoiuasutusega. Tõendid salvestuvad arvuti või nutiseadme alla laaditud failide kausta.  

Eestis vaktsineeritud või testi andnud välismaalased saavad tõendi Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest. 

Esindatavale

 • Kui patsiendiportaalis www.digilugu.ee on sind määratud teise isiku täieõiguslikuks esindajaks, saad  luua nii testimis-, vaktsineerimis-, kui ka läbipõdemise tõendi eestkostetavale.
 • Tõendi loomiseks pead patsiendiportaalis rolli vahetama. Seda saad teha ülemisel ribal kastis „Vaheta rolli“, kus pead valima inimese, keda esindad. 
 • Seejärel saad esindatavale luua, salvestada ja printida digitaalse Covid-tõendi samamoodi, nagu looksid tõendi iseendale.  

Kuidas tõendeid kontrollitakse ja kas mu isikuandmed on turvatud?

 • Tõendite kontrollimiseks on igal tõendil kaks QR-koodi: üks viib kontrollimiseks mõeldud veebilehele kontroll.digilugu.ee ja teise QR-koodi abil saab tõendil olevate andmete õigsust ja tõendi autentsust kontrollida. 

 • Sobiliku QR-koodi lugemise rakenduse leiab veebilehelt kontroll.digilugu.ee. Tavapäraste QR-koodi lugemise rakendustega seda teha ei saa. 

 • Kontrollija skaneerib tõendil olevat QR-koodi ning saab vastuse, kas tõendil esitatud info on õige ja kehtiv.
 • Kontrollija peab ise hindama, kas esitatud info täidab kontrollijale antud tingimusi.
 • Isikuandmeid (sh terviseandmeid) piiriiüleselt ei vahetata ja EL tasandil neid andmeid ei koguta. Isikuandmeid sisaldab üksnes isiku enda valduses olev tõend.

Digitaalne rahakott nutiseadmes

Tõendi mugavamaks kasutamiseks on loodud mitmeid mobiilirakendusi. Ühe paljudest saad alla laadida: 

Tõendid salvestuvad patsiendiportaalist laadimise järel arvuti või nutiseadme alla laaditud (Downloads) failide kausta. Sealt saad nad suunata või tõsta digitaalse rahakoti (Wallet) rakendusse. 

Viimati uuendatud 22.11.2021