Huvikoolid ja huviringid

Huvihariduses ja -tegevuses tuleb järgida kõiki viiruse leviku piiramiseks kehtestatud reegleid ja igapäevaelu soovitusi. Eelista huviringides osaledes isiklike vahendite kasutamist, väldi võimalusel kätlemist, kallistamist, hoia distantsi ja järgi hajutatuse soovitusi ka välitingimustes.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Kuidas turvaliselt huvitegevuses osaleda? 

  • Selleks, et koroonaviiruse leviku tingimustes saaks huvitegevus jätkuda ja kõik turvaliselt huvitegevustes osaleda, tuleb järgida viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reegleid ning soovitusi. 
  • Kuni 18-aastased ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad haigustunnusteta lapsed ja noored COVID-tõendit näitama ei pea, kui nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kuna neil on üldjuhul võimalus osaleda koolides mitu korda nädalas toimuvatel kiirtestimistel.

  • Täiskasvanud (ja 18-19-aastased, kes koolis ei käi) peavad osalemiseks esitama kehtiva COVID-tõendi vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta. Kui inimene ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, saab ta tegevustest osa võtta vastava arstitõendi ettenäitamisel.

  • Tõendit ei tule esitada, kui huvitegevus toimub piiramata territooriumiga välialal (nt matk metsas).
  • Lihtsustatud karantiinis olevad õpilased võivad osaleda huvitegevuses ja noorsootöös.
  • Maskikandmise kohustus sõltub riigis konkreetsel hetkel kehtivatest piirangutest. 
  • Isegi kui maski kandmine ei ole kohustuslik, aitab see ettevaatusabinõuna viiruse levikut tõkestada ja on seetõttu soovituslik (nt  tantsu- või lauluringis ja eriti, kui kuulud riskirühma).
  • Reeglina toimub huvitegevus kontaktõppe vormis, kus tohivad osaleda ainult terved õpilased, täiskasvanud ja õpetajad. 
  • Huvitegevuses osaledes pea kinni ja õpeta oma lapsele hügieeni olulisust, kätepesu voolava vee ja seebiga ning käte desinfitseerimist. Selgita lapsele, miks on oluline tihti käsi pesta ja neid mitte suhu panna. Sellega aitad tagada esmatähtsate hügieeninõuete täitmise ja muuta lapse huviringis käimise  turvalisemaks. 
  • Kasuta isiklikke töö-, õpi- või abivahendeid. Laenutamise korral desinfitseeri need enne kasutamist. 

Viimati uuendatud 09.11.2021