Valitsus lihtsustas haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist

11.11.2021 | 17:10

Valitsus kiitis täna heaks korralduse, mis lihtsustab haridusasutustes koroonaviirusega nakatunute lähikontaktsete tuvastamist.
    • Jaga

Muudatuse kohaselt saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused edaspidi terviseametilt infot õpilase või lasteaialapse kohta, kes on andnud positiivse PCR-testi tulemuse, et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed.

Terviseamet edastab vastavad andmed üksnes haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele ning kutseharidusasutuse või üldhariduskooli puhul ka koolitervishoiuteenuse osutajale. Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest terviseametit, kes määrab lähikontaktsed.

Kehtiva korra kohaselt annab terviseamet koolidele ja lasteaedadele üksnes info, et teatud klassis või rühmas on positiivse testitulemuse saanud inimene. Kuna nakatunu isik pole teada, ei ole koolil praegu ka võimalik välja selgitada temaga kokku puutunud inimesi. Ainus võimalus on loota, et nakatunu või tema seaduslik esindaja edastab ise koolile vastava informatsiooni. Kui lähikontaktsete ring jääb välja selgitamata, võib koolis tekkida soodne pinnas viiruse edasiseks levikuks. Teisalt on võimalik, et lähikontaktsete ring määratakse põhjendamatult laiana, mistõttu laienevad piirangud ka neile, kel pole nakatunuga puutumust olnud.

Valitsuse täna antud korraldus jõustub 15. novembril. Korraldus koos seletuskirjaga avaldatakse Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo