Teadusnõukoda

Eriolukorra valitsuskomisjon kutsus 20. märtsil 2020 kokku teadusnõukoja, mis kogub ja analüüsib valitsuse jaoks ekspertinfot ning esitab oma seisukohad valitsusele. Teadusnõukoja soovituste põhjal on kokku lepitud riskitasemete mõõdikud ning nende näiduvahemikud iga riskitaseme kohta, samuti käitumissuunised koroonaviiruse leviku piiramiseks vastavalt riskitasemele. Teadusnõukoja roll on konsultatiivne, piirangute osas teeb otsuseid valitsus. Teadusnõukoja tööd koordineerib Riigikantselei.

Kes teadusnõukotta kuuluvad?

TEADUSNÕUKOJA JUHT

Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar

TEADUSNÕUKOJA LIIKMED
 • Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer
 • Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg
 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst ja Tartu Ülikooli kirurgiliste haiguste professor Peep Talving
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst Pilleriin Soodla
 • Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-professor Andres Merits
Pilt laborist 1
Labori pilt 2

Mida teadusnõukoda teeb? 

 • Hindab epidemioloogilist olukorda Eestis ja maailmas
 • Hoiab valitsust kursis viimaste teadusuuringutega
 • Hindab võimalikke piiranguid ja leevendusi epidemioloogilisest ja kliinilisest aspektist lähtudes ning teeb valitsusele soovitusi võimalikeks otsusteks. Piirangute ja meetmete otsused võtab vastu valitsus
 • Esindab Eestit Euroopa Liidu viroloogiaekspertide regulaarsetel kohtumisel

Millistel andmetel põhinevad teadusnõukoja soovitused valitsusele? 

 • Rahvusvahelised uuringud ja teadustööd
 • Terviseameti statistika haigestumiste ja haiglaravi vajajate kohta ning nendele andmetele tuginevad prognoosimudelid
 • Tartu Ülikooli iganädalane uuring „Koroonaviiruse seire reovees“ 
 • Tartu Ülikooli uuring „Koroonaviiruse levimus“, mis hindab läbilõikeuuringuna koroonaviiruse tegelikku levikut ja epideemia kulgu Eestis 
 • Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi koostöös tellitav regulaarne uuring, mis kaardistab elanike hoiakuid ja käitumist COVID-19 epideemiaga seoses
Labori uuringud

Viimati uuendatud 17.11.2021